facebook
Filter

Piktogrami

DEFINICIJE ODREĐENIH DIJELOVA OBUŠE

Piktogrami Pisane oznake Definicije
gornjiste Gornjište Gornjište je vanjska strana strukturnog elementa koji je pričvrščen na potplat (donjište)
podstava Podstava i uložna tabanica Podstava gornjišta i uložna tabanica čine unutrašnji dio obuče.
potplata Potplat (donjište) Potplat (donjište) je donji dio obuče izložen habanju i pričvrščen na gornjište

DEFINICIJE I ODGOVARAJUŠI PIKTOGRAMI MATERIJALA

Piktogrami Pisane oznake Definicije
koza Koža Štavljena koža
Opći pojam za krzno ili kožu sa svojom prirodnom vlaknastom strukturom, više ili manje neoštečenom, koja je štavljena kako se ne bi raspadala. Dlaka ili vuna se može ali i ali i ne mora uklonivljena koža se također radi od krzna ili kože koji su tehnološkim postupkom razdvojeni ili razdijeljeni na slojeve prije ili poslije štavljenja. Međutim, ako se štavljena koža ili krzno mehanički ili kemijski rastavi na vlaknaste dijelove, komadiče ili prah te se onda, sa ili bez spajanja s vezivnim sredstvom, prerađuje u listove ili druge oblike, onda takvi listovi ili oblici nisu štavljena koža. Ako štavljena koža na sebi ima površinski premaz, nanesen na bilo koji način, ili polituru učvrščenu ljepilom, takvi površinski slojevi ne smiju biti deblji od 0.15 mm. Na ovaj se način sve kože obrađuju ne dovodeči u pitanje druge zakonske obveze, kao npr. Washingtonsku konvenciju.
koza_korigiranog_lica Koža korigiranog lica Koža korigiranog lica
Koža gdje premaz, kojim je korigirano lice, ne prelazi jednu trečinu ukupne debljine proizvoda, ali je deblja od 0.15 mm.
tekstil Tekstil Tkani ili netkani tekstilni materijali od prirodnih ili umjetnih vlakana
"Tekstil" podrazumijeva sve proizvode koji su obuhvačeni posebnim propisima o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstil.
drugi_materijali Drugi materijali Svi drugi materijali.