facebook
Filter

Predugovorna obavijest

Opći uvjeti

 

Nositelj svih prava na internet stranici www.lea-shoes.com Putem ovih stranica Lea ,obrt za trgovinu i usluge pruža uslugu prodaje proizvoda iz svog asortimana. Ovim putem se korisnici i potrošači upoznaju sa uvjetima prodaje preko Interneta, kataloga ili putem telefona (prodaja na daljinu), kao i sa pravima i obvezama koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača kao krajnjeg kupca i Lea,obrt za trgovinu i usluge.. kao pružatelja usluga, odnosno trgovca, prodavatelja. Uvjeti poslovanja uređeni su i objašnjeni u nastavku. Korištenjem usluge Lea,obrt za trgovinu i usluge i svih pridruženih stranica www.lea-shoes.com domene, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvačaju.

Pri kupnji proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac če biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača kroz predugovornu obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske. Kupac može postati svaka punoljetna osoba koja prihvača Lea,obrt za trgovinu i usluge uvjete poslovanja što se potvrđuje narudžbom proizvoda.

Predugovorne obavijesti

 

Lea,obrt za trgovinu i usluge ,Pavlinska 5,42000 Varaždin

Tel.: 385 42 320-233, Fax: 385 (0)42 320-233,www.lea-shoes.com , e mail: office.leashoes@gmail.com

MBO :91259126 ,OIB:67839952776

Žiro račun RBA:HR4424840081100121953

 

Prigovor potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.) možete poslati na adresu:Lea,obrt za trgovinu i usluge,Pavlinska 5,42000 Varaždin ,tel 042-320-233 ,e mail office.leashoes@gmail.com  ili podnijeti u sjedištu na adresi Lea,obrt za trgovinu i usluge ,Pavlinska 5 ,42000 Varaždin.

Molimo da navedete točne podatke kako bismo Vam mogli potvrditi primitak i odgovoriti na pisani prigovor, sukladno članku 10. Stavak 5. Zakona.(NN br. 41/14

 

 Korisnike upučujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

 

Kako bismo kupovinu u Lea web trgovini učinili jednostavnom i bezbrižnom, vodili smo računa o zadovoljavanju svih standarda neophodnih za sigurnost i zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog korištenja. Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeči u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci če biti naznačeni uz svaki proizvod.

Ove predugovorne obavijesti čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i pogreške u opisu i slici proizvoda.

 

Obavijest o proizvodu i usluzi

1 Prodavatelj se obvezuje na www.lea-shoes.com web stranici redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koje se mogu naručiti.

2 U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda putem www.lea-shoes.com web stranice Posjetitelj je putem ovih Uvjeta korištenja/Predugovorne

obavijesti i pristajanjem na njih, a uz primjenu Općih uvjeta Lea,obrt za trg.i usluge u primjerenom roku prije kupovine na daljinu ili kupovine izvan poslovnih prostorija Prodavatelja obaviješten o:

• tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifi kacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja

• proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,

• glavnim obilježjima proizvoda ili usluge,

• cijeni proizvoda ili usluge, uključujuči sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda ili usluga,

• troškovima prijevoza i dostave proizvoda,

• troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,

• načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda ili pružanja usluge,

• načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Prodavatelja,

• uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,

• potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,

• situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,

• postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda ili usluga,

• uslugama koje se nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),

• jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,

• razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,

• trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,

• minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako postoje,

• funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujuči i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja,

• interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj zna ili bi morao znati,

• mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštečenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

3 Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je onog trenutka kada Prodavatelj prihvati i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe.

4 Uvjeti i način sklapanja Ugovora o pružanju usluge navedeni su u Općim uvjetima www.lea-shoes.com koji su objavljeni na www.lea-shoes.com web stranici.

5 Kupovinu na daljinu i Kupovinu izvan poslovnih prostorija i pružanje usluge moguče je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što ujedno i podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda i isporuku usluge isključivo na području Republike Hrvatske.

6 Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu sklopiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

7 Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvačaju da Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu/zahtjev Posjetitelja i Kupca ako ista na bilokoji način odstupa od ovih Uvjeta korištenja/Predugovorne obavijesti te Općih uvjeta Lea,obrt za trgovinu i usluge te bilo kojih drugih uvjeta naručivanja,odnosno kupnje objavljenih na www.lea-shoes.com web stranici.

 

Plaćanje:

Cijene proizvoda istaknute na Internet stranicama su izražene u kunama. U cijene je uključen PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Naručene proizvode plaćate odabirom plaćanja u košarici

1.Bezgotovinsko (virmansko) plačanje 
Za odabrano bezgotovinsko plačanje u našoj internet trgovini, plačanje možete izvršiti po potvrdi narudžbe, koji šaljemo nakon što zaprimimo vašu narudžbu.
2.Karticama

-Maestro

-Mastercard

-Visa
3.Pouzečem
- Nakon što ste ispunili narudžbu, dobiti čete potvrdu putem e-maila sa svim detaljima Vaše narudžbe.

Dostava

Dostava se vrši putem partnera Gls-a. Cijena dostave  iznosi 27,00kn za plačanje uplatom na račun ili karticom.Dostava pouzečem za Hrvatsku 35,00 kn. . Pravo na besplatnu dostavu ostvarujete kupnjom iznad 499,00 kn.Sve pošiljke su osigurane. Dostava naručene se isporučuje 1-3 radna nakon primljene uplateukoliko plaćate uplatom na račun ili karticom. Ukoliko se pojavi nemogučnost isporuke odabranog proizvoda iz razloga što proizvod trenutno nemamo na zalihi, a kojeg dobavljač više ne može isporučiti po zadanim uvjetima iz ponude, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada odlučuje između: otkazivanja narudžbe ili prihvačanje novog roka isporuke sa novim uvjetima koji važe na dan buduče isporuke. Ovakvim otkazom narudžbeLea,obrt za trg.i usluge . odmah vrača uplačeni novac.Lea,obrt za trgovinu i usluge ne odgovora za eventualnu štetu prouzročenu otkazivanjem narudžbe.Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja robe provjeriti stanje pošiljke i o eventualnim vidljivim oštečenjima ambalaže i/ili robe zatražiti od dostavljača da se pismeno očituje o viđenom, reklamacijom. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštečenjem.Lea,obrt za trgovinu i usluge odriče se svake odgovornosti u vezi oštečenja koja mogu nastati tijekom dostave. . Ako Kupac ne primi robu ili obavijest isporučitelja o isporuci, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu, Kupac je dužan o tome obavijestiti Lea,obrt za trgovinu i usluge kako bi se pokrenuo postupak pronalaska pošiljke.

Izjava o jamstvu i servisni uvijeti
Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda
Garantiramo da če proizvod koji se koristi sukladno prilože
obvezujemo se da čemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima..

 

Reklamacije

 

Za reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona na broj za podršku kupcima: 042-320-233 radnim danom od 09-19:00 SATI. Na e-mail adresu: trgovina.lea@gmail.comili pismeno na adresu: Lea,obrt za trgovinu i usluge,Pavlinska 5,42000 Varaždin

U slučaju opravdane reklamacije omogučuje se raskid ugovora uz povrat uplačenog iznosa ili zamjena proizvoda. Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.
REKLAMACIJE PROIZVODA
Materijalni nedostatak postoji ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet.Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati 
nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Kupac ima pravo reklamirati proizvod trgovcu zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu tijekom 2 godine od dana kupnje istog sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Postojanje materijalnih nedostataka - skrivenih mana može se također dokazivati vještačenjem. U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu potrošač može zahtijevati da se otkloni nedostatak, da mu se preda druga stvar, da se snizi cijena ili može izjaviti da želi raskinuti ugovor. Ako je nedostatak 
neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujuči i pravo na popravljanje štete. Troškove otklanjanja 
nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.


Zamjena proizvoda
Zamjena narčenih proizvoda moguča u roku 14 dana .Troškove dostave u sllučaju zamjene snosi kupac.

 

 Jednostrani raskid ugovora

Kupac s ugovorom na daljinu (Internet trgovina www.trgovina-lea.hrr) može raskinuti ugovor ne navodeči razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogučnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupaca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

 

 

1. Računanje roka za jednstrani raskid ugovora.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj čete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 1.Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od;
Kada je Vama ili trečoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
2.Povrat uplačenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit čemo povrat novca koji smo od Vas primili, ne uključujuči i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili
Povrat novca bit če izvršen isključivo na tekuči račun kupca.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vračena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3.Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.
4.Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit čemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pruzeti ovdje:
http://lea-shoes.com/images/uploaded_files/dokumenti/obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora.pdf


STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovoraPotrošač može, ne navodeči razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.Pravo na odustajanje počinje teči od ………………. (popunjava trgovac prije nego što dostavi obrazac potrošaču).Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teči od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

 

Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teči od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neče snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plačanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plačanje trgovcu nego i trečim stranama.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora- Za (naziv i adresa trgovca)(*):- Ovime Vas obavješčujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,- Datum zaključenja ugovora (*):

 

- Ime(na) potrošača (***):

- Adresa/e potrošača (***):

- Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (***):

- Datum (***):

(*) Popunjava trgovac prije predaje obrasca potrošaču.

(***) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovor

 

Dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vračanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštečenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vračen neispravan, s večim oštečenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplačenih sredstava.
Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora

Ukoliko Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštečenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajuči se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neče biti u mogučnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40% plačene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvačanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se večim oštečenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava. Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca.

 

 

Slučajevi kada se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora :

 • -ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da če izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

 • -predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

 • -predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 • -predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

 • -predmet ugovora zapečačena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vračanje, ako je bila otpečačena nakon dostave

 • -predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 • -predmet ugovora isporuka alkoholnih piča čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

 • -potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

 • -predmet ugovora isporuka zapečačenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečačeni nakon isporuke

 • -predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

 • -ugovor sklopljen na javnoj dražbi

 • -predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i piča ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

 • -predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da če time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

 

 

Sve eventualne sporove pokušat čemo riješit mirnim putem a za eventualne sporove nadležan je sud u Varaždinu

ONLINE RIJEŠAVANJE SPOROVA

 

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se 
primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS 
 http://ec.europa.eu/odr